Lipsk Żarski – Liebsgen, Lobischen, Liebsen

Wieś wymieniana jest pierwszy raz w 1381 r. w rejestrze Panów Żarskich „Herrschaft Sorau“ pod nazwą "Lobischen", następnie staje się dobrem wasalnym rodziny von Gebeizig. W dokumencie z 10.3.1494 wieś należy do braci Niklasa, Hansa i Hieronymusa von Gebeizig łącznie z innymi dobrami, takimi jak wsie Świbna i Jaryszowa.
Bracia w 1508r. sprzedali wieś Lipsk Żarski dla Petera von Steinkellera. Jak długo właścicielem był Steinkeller nie można dokładnie ustalić. Dopiero pod koniec 16 wieku jako nowy właściciel wymieniany jest Carl Magnus von Loben.
Carl Magnus von Loben miał syna Carla Heinricha, a ten z kolei miał syna Gottfrieda Magnusa. Lipsk Żarski (Liebsgen) był sprzedany w 1671 roku przez Carl Heinrich von Loben dla Christian Siegmund von Rohr.
Ten posiadał też majątek Jaryszów, który kupił dnia 19.11.1693 od Hansa Georga von Stentzsch, a który to wcześniej je nabył od Petera von Steinkeller który to kupił je od braci von Gebeizig.
Christian Siegmunds von Rohr miał syna Heinricha Sieg¬munda. On to w 1716 roku odziedziczył po ojcu Lipsk Żarski.
Christian Siegmund von Rohr żenił się trzykrotnie. Z pierwszego małżeństwa miał 4 córki, z drugiego 2. Miał tez córki; Juliane Elisabeth, która wyszła za mąż za Seyfried von Stutterheim w 1716 roku i Christiane Marie, w 1709 wyszła za mąż za rotmistrza (Adam)Abraham Friedrich von Köckritz.
W roku 1712 dobra szlacheckie Lipsk Żarski wraz z folwarkiem oddalonym ok. 2 km od Lipska przeszły na Jo¬achima Friedricha von Heyde. A było to wynikiem ugody zawartej po sporze sądownym z dzierżawcami Carlem Franzem von Stentzsch i Carlem Ottonem von Wiedebach z Golina.
W 1740 roku właścicielem dóbr został Wolf Friedrich von Heyde, syn Joachima Friedrichsa. Był on pasierbem Heinricha Wilhelma von Kopping i jego żony Marth Elisabeth von Pannwitz.
Jak długo Lipsk Żarski (Liebs¬gen) był w posiadaniu rodziny von Heyde nie wiadomo.
Faktem jest, że już w 1740 roku posiadłość przeszła na Karla Ernsta von Sommer¬feld, który w 1748 roku ożenił się z Anną Dorotą Göttliebe von Bünau z Lisiej Góry (Liesegar). Jej ojcem był Christoph Ernst von Bünau.
Jego drugi syn Karl Erdmann (1750-1820) został następnym posiadaczem majątku z rodziny von Sommer¬feld.
Na początku 19-go wieku było wielu często zmieniających się właścicieli Lipska. Różną też cenę sprzedaży osiągano za majątek. I tak w 1820: 30.000 Thl.; 1829: 20.500 Thl; 1832: 20.500 Thl.
W roku 1844 jako właściciel wymieniany jest aptekarz Mylius, który posiadłość sprzedał w 1847 za 20.000 Thl. dla Hermanna von Goldammer, następnie odziedziczyli majątek jego synowie.
W 1907 roku jako właściciel jest wymieniany Besitzer. Majątek obejmowało wówczas 189 ha (bez folwarku), kolejnym właścicielem był Kurt Bodenstein.
W 1921 majątek ma powierzchnię 320 ha (z folwarkiem) a właścicielem jest Hans i Elsa Thielemann.
Ostatnimi właścicielami w 1929 był Jan Heemink, który posiadał też młyn wodny i 12 ha ziemi, a po nim Curt Lehmann.

 

Karty pocztowe i zdjęcia, okres do 1945 roku.

Lipsk Żarski, 1930r.
Lipsk Żarski, 1930r.
Lipsk Żarski, 1900r.
Lipsk Żarski, 1900r.
Lipsk Żarski, 1927r.
Lipsk Żarski, 1927r.


Źródła:
1. Götz Freiherr von Houwald, Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer, Band II Kreis Sorau, 1981r.
2. H.E.Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst
3. Materiały niemieckojęzyczne, wspomnienia byłych mieszkańców w posiadaniu autora.