Pierwsze informacje o rodzinie von Bünau pochodzą z dokumentu biskupa Udo von Naumburg datowanego na 10.03.1166r. wymieniają Rudolfa von Bünau w łacińskim zapisie „Rudolfus de Bunowe”. Uznawany jest za protoplastę rodu von Bünau. Pisownia nazwiska zmieniała się w ciągu wieków. Używano nazwy Buynow, Bonow i Bunaw by ostatecznie przyjąć pisownię Bünau. Pierwsze informacje o herbie pochodzą z roku 1269. Złoty łeb lwa ze złotą lilią heraldyczną na czerwonym polu, to herb jednej z linii rodowych rodziny von Bünau. Linia. która była właścicielami Jasienia (Gassen), a do roku 1831 sprawowali władzę miejską i sądową. Herb ten stał się pierwszym herbem miasta. Herb miasta na przestrzeni wieków zmieniał się. W 1860r. w rocznicę 200-lecia nadania Jasieniowi praw miejskich Rada Miejska uchwaliła nowy herb , który obowiązywał do roku 1945 oraz pieczęć miejską. Do dawnego godła wkomponowano trzy wieże, saksońskiego orła w koronie - na wieży środkowej - , kartusz z łbem lwa i datę 1660.
 
24 stycznia 1660r. książę sasko-merseburski Christian I na prośbę swojego wasala Rudolfa von Bünau nadał wiosce Gassen prawa miejskie. Owy Christian to Chrystian I Starszy zmarły w roku 1691. Był On księciem Merseburga w latach 1657-1691. Jego ojciec Jan Jerzy I - elektor Saksonii - zmarł w 1656, a dziadek -Chrystian I elektor Saksonii- zmarł w roku 1591. Wywodzili się oni z niemieckiej dynastii Wettynów (Wettinowie, niem. Wettiner). Dynastia ta panowała w Miśni, Saksonii i księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie polskim (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako Królowie Polski i Wielcy Książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski).

  Herb rodu  von Bünau z roku 1269.
 
  Herb z około 1860 roku
 
 
  Wygląd herb z 1862 roku

   Wygląd herbu  z roku 1926
 
 

  Herb do roku 2014, jego wygląd potwierdzony w statucie Gminy Jasień z 2003r.  Uchwała Nr VI/34/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Jasień.

Od 18 września 2014 roku została podjęta Uchwała Nr XXXIX/340/14 zmieniając Statut Gminy i uchwalono nowy wygląd herbu miasta nawiązujący do historycznego herbu dawnych właścicieli miasta Gassen.


 

 
 
 
 
Na zewnętrznej ścianie kościoła (ściana prezbiterium) znajduje się zabytkowa tablica z roku 1860, którą ufundowali mieszkańcy w 200 rocznicę  nadania praw miejskich. Tablica ta przedstawia mury miejskie z bramą. Na tablicy znajduje się również godło herbowe oraz daty 1666 (lokacja miasta) i 1855 (początek rozwoju miasta i przemysłu miejskiego).