Około roku1870 Heinrich Brück­ner wniósł zajazd przy ul.Kolejowej (Bahnhofstrasse). Zajazd posiadał mała salę taneczną, w której odbywały się uroczystości. W 1888 gospodę przejmował jego syn Louis Brückner­. Nowy właściciel przebudowuje lokal oraz go powiększa. Powstaje sala bilardowa. W 1901 wybudowana zostaje nowa duża sala. Pierwsza mała sala zostaje przebudowana na pokoje gościnne. Zagospodarowany zostaje również teren przyległego ogrodu,wybudowano pawilon, latem odbywały się tu koncerty. Powstały w ten sposób hoteli gospoda stają się ulubionym miejscem spotkań mieszkańców. Często odbywały się tu spotkania bractwa strzeleckiego oraz zabawy taneczne. Ostatni niemiecki właściciel : Kurt Schenk.

Po roku 1945 dawny hotel zamieniony został na potrzeby  "hotelu robotniczego" dla pracowników FMB ZREMB. Przyległa sala pełniła rolę sali gimnastycznej dla utworzonej szkoły zawodowej i szkoły podstawowej w Jasieniu. Obecnie budynek hotelu przemieniony został na mieszkalnia, a sala pozostaje w posiadaniu Miasta i wymaga remontu.

 
 


widok z 1910 roku  
 
 wnétrze hotelu, sala taneczna, sala bilardowa i ogród.