1923 rokNazwy wsi: rok 1312 – Golyn, 1424- Guhlen, 1431-Goln,

W 1312 roku wieś jest własnością rodziny Czeszau i wymieniana jest w dokumencie Hansa Bibersteina jako Golyn.

Wieś lenna należąca do Panów Żarskich – Bibersteinów. W 1381 roku wieś liczy 30 łanów i była w posiadaniu rodziny von Briesen. Początkowo właścicielem był Dietrich von Briesen, oraz Konrad ( Künne) Pan na Jaryszowie. Część wsi posiadał równocześnie Czeschau Jude. W roku 1431 właścicielem zostaje Friedrich von Briesen, a po jego śmierci w 1433r. Golin staje się dobrem Andreasa i Heinza von Rottenburg. Dobra te nadał im Ulrich von Biberstein. W latach 1489 – 1494 lennikami Hansa von Bibersteina zostają bracia Hans i Peter von Technitz. W 1494 prawo do Golina posiadał Baltazar von Reinsperg i Bernard von Knobelsdorf.

We wsi był sąd. Od roku 1550 do 18 wieku Golin jest w posiadaniu rodziny von Wiedebach.
Początkowo od 1550 w rękach Joachima von Wiedebacha. Następnie odziedziczyli jego synowie w 1581r. Friedricha ( 1551-1604) , następnie Nicola, a w 1626 Caspara. Synowie Caspra: Nicola i Fredricha a później ostatni z braci Hans Franz ( 1613-1691), który żeni się z Marianne von Rottenburg (1625-1694). W 1702r właścicielem Golina zostaje ich syn Carl Otto von Wiedebach.


W 18 wieku wieś nabywa Heinrich Siegmund von Rottenburg, który żeni się z Margarethe Sofie von Miesitscheck von Wischkau. Następnie Golin odziedziczył ich syn Carl Siegmund von Rottenburg, który zmarł w wieku 51 lat dnia 23.03.1769 roku. Carl żeni się z Johanną Charlotte von Schwarz. Golin sprzedał w 1768 roku. Majątek kupił Carl Erdmann ur.28.01.1754. Następnie Golin został sprzedany, a kupił go Friedrich Ernst Leopold w 1780 za kwotę 8600 talarów. Za jego czasów doszło do buntu chłopów (1794r.) Leopold zmarł 14.06.1800, nie pozostawiając po sobie potomka.

08.09.1800r. wdowa Zofia Dorota dobra sprzedano za kwotę 9000 talarów dla Augusta Gottloba von Dyhern. W 1800 roku wieś liczyła 12 gospodarzy, 4 ogrodników.

Przed rokiem 1800 Sofia Dorothea bierze ślub się z Benjaminem Gottlobem Andersem, który teraz stał się właścicielem Golina. Powstaje w Golinie cegielnia (1820r.) która działa do 1840r. roku. W 1818 mieszkało w Golinie 245 osób.

Golin został sprzedany 9.07.1827 roku dla Johanna Röhriga, od niego 14,11,1840 roku kupił za kwotę 20.000 talarów Hans Schlange. Folwark obejmował już obszar ok. 911 morg.

Hans sprzedaje Golin 29.07.1853 roku za kwotę 50.000 talarów, nabywa Georg Elfred Adolf von Clausewitz., który za kwotę 70.000 talarów 10.07.1865 roku sprzedaje dla Joreme Napoleon von Schlotheim, a następnie 1879 Nabywa Krause.

W 1870 Golin zamieszkuje już ponad 300 mieszkańców. Od 1885 Golin staje się własnością Kronfidecioniss-Fonds a w 1885 dzierżawcą majątku został Max Kirchoff. Ostatnimi właścicielami- dzierżawcami majątku byli: w 1907 Albert Lohmann i 1914 Eilhelm Jordan do roku 1929.

We wsi funkcjonowało duże ogrodnictwo. Działała piekarnia, poczta, stolarnia, kuźnia, fryzjer,, mechanik, elektryk, punkt naprawy rowerów, szewc, krawiec. Działały dwie kuźnie. Funkcjonowały dwa zajazdy – gospody. Jedna to Gasthof Am Ringe.


W 1945 wieś została znacznie zniszczona w czasie działań wojennych. 1 maja 1945 żołnierze radzieccy rozstrzelali właścicieli majątku, a pałac w Golinie spalili.

We wsi zachowały się fragmenty zespołupałacowo-parkowego, oraz kamienne drogowskazy z ok.1844 roku.

 

Karty pocztowe i zdjęcia, okres do 1945 roku.

Golin,1923r.
Golin,1923r.
Golin 1920r.
Golin 1920r.
Golin, 1926r.
Golin, 1926r.
Golin
Golin


Źródła:
1. Götz Freiherr von Houwald, Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer, Band II Kreis Sorau, 1981r.
2. H.E.Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst
3. Materiały niemieckojęzyczne, wspomnienia byłych mieszkańców w posiadaniu autora.