Nazwy wsi: Bieszków - Berthelsdorf - Bjesków
Pierwsza informacja o wsi pochodzi z roku 1381 z Rejestru Ziemskiego Panów Żarskich (Herrschaft Sorau), gdzie wymieniana jest jako dobro Dietricha von Briesen. Sto lat później należy do rodziny von Reinsperg, i pozostała w tym rodzie ok. 300 lat. W dokumencie z 16.04.1509 jako spadkobierca dóbr Grabik i Pietrzyków wymieniany jest Georg von Reinsperg z Bieszkowa. W roku 1573 wymieniani są też bracia Georg, Baltzer, Jahn, Melchior i Nicol von Reinsperg z Bieszkowa przy sprawie Seyfrieda von Promnitza Pana na Żarach i Christopha von Quoss, a dotyczącej wypasu owiec na terenach obejmujących ich dobra. W dokumencie tym wspomina się też o winnicy, która funkcjonowała w Bieszkowie do połowy XIX wieku.
W dokumencie z 04.05.1590 roku Georg wymieniany jest jako samodzielny właściciel Bieszkowa. Umiera On w 1611 roku, nie pozostawiając po sobie spadkobiercy. Dobra przeszły na jego bratanka Hansa Georga von Reinsperga. Wieś w 1644r. zamieszkiwało 45 chłopów. Hans Georg von Reinsperg (1598-1666) Pan na Bieszkowie był dwukrotnie żonaty. W pierwszym małżeństwie z Marie von Wiedebach. W drugim z Ursula Katharina von Sehlstrang i miał z nią synów Siegmunda Seyfrieda, Hansa Georga i Jacoba (Jonas) Albrechta. Był on sędzią zmarł 31.8.1666. W dokumencie z 30.8.1665 hrabia Promintz potwierdza Jemu prawo do Bieszkowa, jako dobro otrzymane jeszcze od panów von Biber¬stein.
Po śmierci Hansa Georga (31.8.1666) wdowa z małymi dziećmi z trudem utrzymywała majątek. Głównym wierzycielem był Hans Caspar von Loben, któremu rodzina była winna 4.337 talatów. Dług został spłacony. Dnia 12.09.1696 roku Bieszków przeszedł ostatecznie na wyłączną własność Hans Georg von Reins¬perg.
Hans Georg von Reinsperg umarł 4.9.1712 i pozostawił po sobie wdowę Johanna Tugendreich von Wiedebach , (siostrę Ottona Ge¬orga von Wiedebach) i synów Siegmunda Seyfrieda i Hansa Georga.
W testamencie z 22.08.1712 roku wolą Hansa Georga von Reinsperga dwór w Bieszkowie przeszedł na syna Siegmunda Seyfrieda, który w 1715 roku pożyczył 500 talarów od sióstr Ewy Sophi i Mari Luise von Loben na rozbudowę majątku. Jego narzeczoną była Johanna Charlotta Sibylla von Nostitz. Wspomina się, że mieli 6-cioro dzieci. Siegmund Seyfried w 1740 roku ożenił się ponownie z Johanna Charlotte von Rahde (Rande). Miał czworo dzieci z tego małżeństwa: Charlotte Luise Tugendreich ur. Bieszków 30.12.1740, Carl Friedrich Siegmund ur.11.1.1742 zm. 1759, Henriette Sofie Erdmuthe ur. 5.9.1743 , Johann Erdmann Gottlob ur.13.12.1750 zm. 23.4.1818. Siegmund Seyfried zmarł 21.8.1753, a jego żona Johanna Charlotta von Reinsperg umarła 19.9.1756 w czasie podróży do Drezna.
W roku 1762 odnotowano duży pomór bydła w Bieszkowie. W tym czasie najstarszy brat Carl Friedrich Siegmund jest w wojsku i ginie w bitwie pod Wrocławiem. W 1774 roku wieś Bieszków przechodzi na brata Johanna Erdmanna Gottloba von Reinsperg. On ożenił się z Johanna Sofie Charlotte von Weiss i mieli synów:Carl Julius Erdmann, ur. Bieszkał 4.4.1787 i Friedrich Wilhelm ur. 29.8.1790.
Johann Erdmann Gottlob sprzedał Bieszków dnia 9.4.1802 za 28500 talarów dla Abrahama (Antona) Heinricha Augusta von Rabenau z Jaryszowa (Gersdorf).
Umowa kupna – sprzedaży była bardzo głośna w owym czasie. Kupujący bowiem zobowiązywał się do dożywotniego dostarczania dla sprzedawcy drzewo oraz inne dobra, a sprzedający miał prawo pierwokupu dobra w przypadku jego sprzedaży. Sprzedawca zastrzegał sobie też prawo do wolnego mieszkania we dworze. Jednak zmarł w Bieszkowie 23.04.1818r. w wieku 67 lat, został pochowany w grobie rodzinnym.

Abraham (Anton) Heinrich August von Rabenau ożenił się z Friederike Auguste von Meyer. Wieś posiadała w owym czasie jedynie 2 chłopów, 4 ogrodników i 8 chałupników. W 1805 roku odprzedał Bieszków za 45.000 talarów dla Karla Heinricha Wilhelma von Rothmaler. Który, w 1807 odsprzedał dla Wilhelminy Gottliebe von Lengnigk z domu Hansel za 48.000 talarów. Jej mężem był Carl August von Leng¬nigk.
Następnie wieś przeszła na ich córkę Juliane Henriette Auguste (ur. 17.7.1802, w Drożkowie).
W 1820 roku we wsi uruchomiono młyn wodny. W 1818 roku mocno podupadły majątek sprzedany zostaje za 27.000 talarów dla Gottlieba Reinsch (Rehnisch). W 1827 wieś została podzielona na gminę wiejską i szlacheckie dobro dziedziczne. On zmarł bez męskiego potomka. We wsi w tym czasie znajdowała się karczma i kuźnia. Dochodzi do wielu zmian w samej wsi i majątku. Wycięto wiele drzew, plantacje drzew orzechowych (1859r.), osuszono duży staw, przesłała działać dworska tłocznia. W 1840r. uruchomiono cegielnię.
W 1842r. dobro Bieszków sprzedano dla Augusta Büttnera za 36.500 talarów, który odsprzedaje ją rok później dla Johanna Friedricha Gaunitz. Od tego momentu właściciele zmieniają się bardzo często: 1861r. von Kopp , 1863r. August Wünsche i August Martin, kolejno Matthias von Lattorff , w 1885r. Hedwig Anna von Stülpnagel , 1907r. Walter Focking, 1914r. Hintzler, potem Max Goldmann, a w 1929 Hans Beyer .

Dobro szlacheckie Bieszków w 1929r. Obejmowało 235 ha, a w 1931r. zostało ostatecznie wykupione przez wieś i podzielone. W 1931 roku dwór został podzielony pomiędzy kilka rodzin, które w nim zamieszkały, ziemia została wykupiona przez rolników. Do roku 1939 we wsi mieszkało 265 mieszkańców.

 
 

Karty pocztowe i zdjęcia, okres do 1945 roku.

Bieszków, 1910r.
Bieszków, 1910r.
Bieszków, 1900r.
Bieszków, 1900r.
Bieszków, 1915r.
Bieszków, 1915r.


Źródła:
1. Götz Freiherr von Houwald, Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer, Band II Kreis Sorau, 1981r.
2. H.E.Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst
3. Materiały niemieckojęzyczne, wspomnienia byłych mieszkańców w posiadaniu autora.