Nazwy wsi: Budziechów - Baudach

Wieś rycerska notowana już 1342r.a jako własność Dersekinsa von Weißensee. W1356r właścicielami są Christians von Witzleben oraz Heinrichs i Friedrichs von Kottwitz. Od roku 1482 wieś rozpadał się na cześć brandenburską i saksońską, granica przechodzi przez środek wsi. Budziechów był później saksońskim pruskim Kondominium. Występowało wiele sporów granicznych.

Część brandenburska

Część brandenburska Budziechowa do 1815 roku należała do powiatu Krośnieńskiego i obejmowało wówczas 21 gospodarzy. Następnie majątek rpzechodzi w ręce rodziny von Kottwitz. W roku 1627 wymieniany jest jako właściciel jest Abraham von Grünberg, a w 1663 Antonius von Pannwitz ( zmarł  on 7 stycznia 1685r. w Budziechowie). 

W roku 1721 właścicielem zostaje  Balthasar Erdmann von Kottwitz z Lubska. Jego córka żeni się z Friedrich Sigismund von Bredow wnosząc Budziechów jako wiano. Balthasar  żeni się ponownie z  Emerenria von Beerfelde. Zmarł bezdzietnie w 1792r. Budziechów przechodzi zatem na brata II żony Balthazara – Georga Friedricha von Beerfelde. Rozpocztnają się sprawy spadkowe - spory rodiznne o majątek. Majątek przechodzi przez wielu wiaścicieli i kilka podziałów. Jego spadkobiercami byli starszy syn Friedrich von Beerfelde,  który zmarł bezdzietnie, następnie  drugi  syn  Adolf von Beerfelde. Jeden z członków rodziny Georg von Beerfelde posiadał jeszcze majątek w Budziechówie do 1945r.

 

Część saksońska. (łużycko-saksońska) - związana z Jasieniem.
W 1515 roku częścią dolnołużycką władał Hans von Kalckreuth. W dokumencie z 02.09.1527 dwaj bracia Caspar i Christoph von Schönaich otrzymali połowę Budziechowa. Christoph von Schönaich zastawił majątek. (wymienia się teź  w 1528 roku Hansa von Löben) Część Budziechowa przeszła następnie w ręce rodziny von Wiedebach, która posiadała Budziechów do roku 1658. Dnia 3 lutego 1658r Rudolf von Bünau otrzymał Jasień i pół Budziechowa od Hansa Franza von Wiedebacha. Następnie Budziechów wielokrotnie zmienia swoich właścicieli w obrębie rodziny von Bünau. I tak najpierw Budziechów posiada Rudolf młodszy Bünau, by sprzedać go za kwotę 5600 talarów dla brata Günthera. Po śmierci Günthera 6 stycznia 1740, Budziechów dziedziczy jego syn również Günther. Ten 18 listopada 1751r odsprzedał wieś dla brata Rudolfa. A po jego śmierci 4 stycznia 1751r. Budziechów ponowinie zostaje sprzedany za 31.500 talarów.

Dnia 4.9.1766 majątek kupił Heinrich von Bünau od młodszego rodzeństwa za 5.650 talarów.  Dobra Budziechowskie były bardzo zniszczone przez wojnę i obciążone zobowiązaniami. Następnie kolejny z rodziny Günther von Bünau w 1768r stanął przez koniecznością ponownej sprzedaży dóbr.  Zainteresowany kupnem był Carl Heinrich von Heinecken z Alt-Döbern, lecz do sprzedaży w końcu nie doszło.  Powodem były problemy prawne dotyczące majątku, dzierżaw i praw do spadków. W roku 1775 Budziechów kupił za 5800 talarów Żarski mieszczanin Christian Juhr (Jurisch). Ten sprzedał Budziechów w 1787r dla Christiana Gotthelf Walthera, który ponownie odsprzedał majątek 20 lipca 1801 za 12.900 talarów.

Dnia 9.9.1809 majątek za 17.000 talarów kupił August von Franyois. August miał 6 synów, którzy prawie rok toczyli spór spadkowy (1836-1837), zakończony sprzedażą wsi dla jednego z braci Juliusa Rodericha Ernsta za 16.000 talarów. Julius był honorowym obywatelem miasta Żary, nie pozostawił po sobie spadkobierców. W roku 1839 majątek sprzedała (Julius) za kwotę 14.700 talarów (wówczas 356 Morgi) dla starosty żarskiego Carla Rudolfa von Lessinga. Wieś w 1844 liczyła już 399 mieszkańców. Carl odsprzedał następnie wieś w 1885r dla Hermanna von Beerfelde z Lubska, który posiadał także część brandenburską Budziechowa.

W kolejnych latach majątek budziechowski należał do  Georga von Beerfelde z Lubska, w 1929r. Gustava von Beerfelde.  W 1929 dzierżawcą majątku zostaje Arwed Semmig.

Obie części Budziechowa, które w roku 1914 miały 200ha, a w 1929r. 243ha, stworzyły w końcu jedną wieś, majorat lubski (Sommerfeld).

 

 

Karty pocztowe i zdjęcia, okres do 1945 roku.

Budziechów 1906r
Budziechów 1906r
Budziechów 1905r.
Budziechów 1905r.
Budziechów
Budziechów
Budziechów
Budziechów

 

Ciekawostki:
Krzyż pokutny : W Budziechowie na terenie dawnej olejarni znajdował się granitowy krzyż pokutny o wymiarach ramion ok. 40cm na 50cm , co się z nim stało zapewne wiedza mieszkańcy wsi bo zaginął ok 1980 roku.
Pochowani lotnicy – podobno na terenie starej olejarni są pochowani angielscy lotnicy, którzy zginęli pod koniec II wojny światowej.

Joachim Leopold Haupt - ur w Budziechowie 1 sierpnia 1797roku. wybitny humanista.  ( zdjęcie )

 

Budziechów - Zespół folwarczno-dworski opis na stronie LKZ