W mieście Gassen podobnie jak w innych miejscowościach tego okresu stawiano pomniki poległym żołnierzom niemieckim.


  
(pierwotnie w rynku)                                                                               (po przeniesieniu do parku)
W centrum miasta na rynku postawiono (przed rokiem 1897) „pomnik wojen pruskich” poświęcony poległym żołnierzom biorącym udział w wojnach z lat: 1864r.- Wojna Duńska, 1866r. - Wojna
Prusko-Austriacka oraz Francusko-Pruska - 1870-1871. Został przeniesiony w 1938 roku z rynku do Parku. Do dziś zachował się jedynie cokół pomnika.
 

 

 

(rok 1935 - odsłonięcie pomika w parku)


Dnia 1 maja 1935 roku w Gassen (Jasieniu) odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej. Tablice na pomniku zawierały napis „Poległym w Wielkiej Wojnie 1914/18 oddanym synom miasta Gassen na Łużycach” (Ihren im Weltkrieg 1914/18 gefallenen Söhnen gewidmet von der Stadt Gassen n/L) i w tej formie zachowały się do roku 1945. Pomnik znajduje się do dziś w parku miejskim.  Stoi w części parku zwanym przez mieszkańców przedwojennego miasta „placem lub polem bohaterów”.  Teren został otoczony rzędami dębów posadzonych po jednym dla każdego zmarłego żołnierza. Było ich 114 drzew.