Przed rokiem 1945 w mieście nie funkcjonował zakład oczyszczania miasta. Każdy właściciel domu został zobowiązany, do samodzielnego usuwania śmieci oraz utrzymania czystości na chodniku przed domem. Śmieci każdy musiał przynosić do wyznaczonego miejsca – przy obecnej ul. Budowlanych ( Die Aschenkippe ) - gdzie istniala spalarnia - były palone.
Informacja otrzymana od Pana Helmuta Schüttke.