Theodor Flöther położył kamień węgielny pod jasieńskie przedsiębiorstwo, które przyczyniło się znacznie do rozwoju miasta i znane było daleko poza granicami kraju. Th. Flöther urodził się we wsi Mirkowice (Meiersdorf), i tam też początkowo pracował u mistrza kowalskiego. Do szkoły uczęszczał w Wicinie (Wit­zen). W roku 1854 ożenił się i przeprowadził do Jasienia, które w tym czasie liczyło 1200 mieszkańców. Początkowo założył mały warsztat z kuźnią, i zajmował się naprawą sprzętów gospodarczych. Następnie rozpoczął produkcję własnej konstrukcji urządzenia rolnicze, np. prosty pług. Jego wyroby charakteryzowały się trwałością, niezawodnością oraz były tanie. Powodowało to, że znakomicie konkurowały z innymi tego typu wyrobami i zdobywały wielu nabywców. Rozpoczął produkcję kieratów i młocarni na potrzeby gospodarstw wiejskich. Przekształcenie małej kuźni w fabrykę trwało 15 lat do roku 1869. Do pracy w zakładzie pierwsi zaczęli przychodzić inni rzemieślnicy z Jasienia i okolic, likwidując swoje warsztaty. Aby fabryka stała się wydajniejsza, wybudował własną odlewnię żeliwa. Firma przekształciła się w duże przedsiębiorstwo, podzielone na specjalistyczne warsztaty. W roku 1870 zakład zatrudniał już 300 pracowników. Rozpoczęto produkcję siewników oraz maszyn parowych. Rozbudowano zakład o nowe warsztaty i  magazyny. W 1885 roku rozpoczęto produkcję urządzeń tzw. Lokomobilbaus, które to stały się specjalnością zakładu.  Do zakładu dobudowano linię kolejową łączącą zakład z koleją państwową (trasa Wrocław – Berlin). Firma 27 października 1889 przekształciła się w spółkę akcyjną o kapitale 1,4 mln marek, której kierownikiem został Th. Flöther. Zakład posiadał swoje przedstawicielstwo we Wrocławiu. Na terenie firmy wybudowano łaźnie dla pracowników, oraz funkcjonowała stołówka z barem.  Th. Flöther zmarł 5 kwietna roku 1891. Kierownictwo spółką przejął Hermann Weichardt, który walnie przyczynił się do wzrostu eksportu produkowanych urządzeń. Zmarł w roku 1905. Jego syn Georg Weichardt został nowym szefem firmy. Zakład był wielokrotnie nagradzany m.in.: Pruskim medalem państwowym, złotym medalem w Bukareszcie, rosyjskim medalem państwowym w Rydze oraz zdobywał czołowe miejsca na wystawach. Stale rozwijająca się firma podnosiła kapitał akcyjny. W roku 1914, wydała akcje o wartości 4 mln marek , w tym też roku wybudowano w fabryce nowoczesne hale produkcyjne. Zakład posiadał 20 patentów oraz 31 zastrzeżonych wzorów użytkowych. Rozwój miasta był ściśle powiązany z rozwojem zakładu. Zwiększenie zatrudnienia powodowało wzrost liczby mieszkańców Jasienia. Robotnicy wybudowali własne domy mieszkalne w okolicy fabryki oraz w innych częściach miasta, tak powstały ulice Waryńskiego i Ogrodowa. Od roku 1929 sytuacja zakładu zaczęła pogarszać się. Skończyły się zamówienia, a kryzys na giełdach światowych doprowadził do częściowego upadku zakładu. Do roku 1933 zatrudnienie w firmie spadło z ok. 1200 do 100 osób. W roku 1938 zakład przejęła firma Hermana Rausendorfa z zamiarem rozwinięcia dawnego poziomu produkcyjnego. W 1941 w zakładzie pracowało ok. 800 pracowników. W roku 1942 fabrykę przystosowano do produkcji elementów dla niemieckiego lotnictwa, była podwykonawcą zakładów lotniczych Focke-Wulf. Zakład w takim kształcie funkcjonował do roku 1945.Unikalne zdjęcie zbiorowe pracowników zakładu


 

Th. Flöther Fabryka Budowy Rolniczych - spółka akcyjna.

Fabryka w dokumentach wymieniana w roku 1892r. W 1910/14 wymieniany jako zakład budowy maszyn i odlewnia żelaza. W roku 1914 kapitał akcyjny spółki wynosił 4.000.000 marek. Od roku 1931 „Flöther Landmaschinen Aktiengesellschaft” Fabryka maszyn rolniczych – spółka akcyjna.

Akcje przedsiębiorstwa.
Jeden z wielu patentów jakie posiadał Flöther z 17.02.1882 - dotyczy mocowania.

 


Historia przedsiębiorstwa:

Rok

Wydarzenie

1854

Theodor Flöther zakłada kuźnię

1869

Przez piętnaście lat trwa przekształcenie kuźni w fabryke maszyn.

1889

Przekształcenie zakładu w spółkę akcyjną

1891

Radca handlowy (Kommerzienrat) Theodor Flöther umiera

1931

Zakład zostaje postawiony w stan likwidacji

1933

Powstaje nowy zakład maszyn rolniczych spółka akcyjna.
Flöther Landmaschinen Aktiengesellschaft.

 

 

Produkt

od

do

Maszyny parowe (Dampfmaschinen)

1892

1892

Maszyny nadające się do jazdy, (Lokomobilen)

1916

1928

Maszyny rolnicze (Landmaschinen)

1869

1931

 


Przykłady maszyn produkwoanych przez zakład:Przemysł metalowy na bazie dawnego przedsiębiorstwa
Th. Flöthera istnieje do dnia dzisiejszego, zachowało się kilka hal fabrycznych, w których do dziś wytwarza się konstrukcje metalowe, a główny budynek zakładu przy ul.XX Lecia został przebudowany na "biurowiec" , obecnie w nim znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego w Jasieniu.