Pałac zbudowany został około połowy XVII wieku jako budynek obronny. Przebudowany w połowie XIX wieku. Ściany wykonano z kamienia i cegły, strop drewniany. Kubatura wynosi 4800m3, pow. 480m2, posiadał 25 pomieszczeń i 8 piwnic. Sklepienia kolepkowo-krzyżowe, w piwnicach kolebkowe. Na sufitach plafony stiukowe. Nieistniejący pałac był dwukondygnacyjny, o prostokątnym rzucie, nakryty dachem naczółkowym. Do pałacu prowadziła droga przy której dobudowano domy mieszkalne pracowników. Przy pałacu istniał park.