W 1381 roku Wicina notowana jest w rejestrze Panów Żarskich pod nazwą Witzen, z zapisną powierzchnią 27 łanów flamandzkich. Część wsi należała do Ditricha von Briesen.
W okresie tym notowani są pszczelarze wicińscy. W roku 1508 wymieniany jest Heintz von Roder, urzędnik z Lubska jako właściciel młyna w Winicie. Z 1603 roku zachował się zapis wymieniający pierwszego duchownego w Winicie. Księgi kościelne prowadzone były od 1661 roku, a rachunki kościelne od 1701 roku. Kościół wzniesiony został na wzniesieniu razem z cmentarzem. W latach 1862/1865 został on odbudowany na miejscu starego. Wcześniejszy kościół był wysoką budowlą z muru pruskiego. Miał jedną wierzę zachodnią oraz północną przybudówkę z dachem jednospadowym. Z pierwotnego wyposażenia starego kościoła przeniesiono do nowego najcenniejsze wyposażenia. Należał do nich portret księdza Andreasa Schmita (1682-1734), oraz dzwon z roku 1691 z zachowanym napisem fundatora:  Balhasar Erdmann von Promnitz. Inne wyposażenie zostało przeniesione do innych świątyń. Zabytkowe figury w 1865 roku zostały przeniesione do miejscowości Neuzelle koło Gubina.

Nowa świątynia jest znaczne większa od poprzedniej. Nowy ołtarz­ znajdował się pod wysokim sklepieniem wieży, w której znajdowały się kolorowe witraże. Były one prezentem od księżnej Augusty. Kościół był oświetlony trzema ciężkimi żyrandolami z brązu. Wysoka sześćdziesięcio metrowa wieża kościelna została w roku 1916 uszkodzona, a następnie rozebrana. Nową w 1928 roku przykryto hełmem drewnianym z płytami miedzianymi. Świątynia zachowała się do dnia dzisiejszego.

    

Za wsią po lewej stronie na wzniesieniu, w kierunku do Guzowa znajdowała się cegielnia.
W połowie 19 wieku we wsi ułożono najdłuższą brukowaną drogę.


 

 

Karty pocztowe i zdjęcia z Wiciny, okres do 1945 roku.

Wicina
Wicina
Wicina, 1930r.
Wicina, 1930r.
Wicina, 1930r.
Wicina, 1930r.
1921r.
1921r.
Wicina - fragment karty
Wicina - fragment karty
rysunek 1863 rok
rysunek 1863 rok