Abracham Gotfryt Filip von Rabenau (ur.28.07.1739r w Lubach), Już od 15-go roku życia pełni służbę wojskową w regimencie dragonów księcia Albrechta. Brał udział w wojnie na Węgrzech, oraz w wojnie przeciw Prusom. Przechodził wszystkie szczeble awansu do stopnia rotmistrza. Odszedł z wojska na własna prośbę 20 lipca 1764.
A 7 sierpnia 1764, żeni się z Magdalene Sofie Henriette v. Haugwitz (1750-83) z Matuszewic (Matzdorf), wnuczką Rudolfa von Bünau z Matuszewic. Mieli czterech synów August Heinrich Abraham, Friedrich Philipp Sigismund, Carl Gottfried, Balthasar Ferdinand.
Dnia 27.09. 1776 w miejscowości Lübben obyła się licytacja dóbr rodziny von Bünau. Nowym właścicielem został za kwotę 17.800 talarów Rotmistrz Abraham Gottfried Philipp von Rabenau, który kupił wcześniej wsie Grünhölzel, Liese¬gar, Matzdorf, Brinsdorf, Sempten (Sembten,) Pitschkau i Niemaschkleba.
Kupując okoliczne ziemie, majątek ziemski rodziny von Rabenau zaczyna przypominać swoją wielkością majątek jaki posiadała rodzina von Bünau.
W Jasieniu od roku 1734 mieszkał też jeden z krewnych Abrahama von Rabenau – Gottlieb Adolf von Rabenau z drugą żona Zofią Augustą von Bestenbosel, która zmarła w Jasieniu 6 grudnia 1755 i została pochowana w kościele w Jasienu.
W roku 1780 zakończył budowę zamku w pałacu rozpoczęty już w roku 1746.
Na krótko przed śmiercią Jasień został ponownie wystawiony na sprzedaż, początkowo zainteresowany posiadłością był hrabia Ludwiki Fredrich Wilhelm Graf von Schlabrendorfowi lecz prawdopodobnie z powodu ceny do sprzedaży nie doszło. I dopiero
dnia 25.10.1790 Jasień za kwotę 49000 talarów kupił pruski kapitan Johann Fryderyk Franz v. Ploetz. Kupując dodatkowo Zieleniec (Grünhölzel), połowę Jabłonic (Gablenz).
W 1794 posiadłość tę przejął następnie Balthasar Heinrich Erdmann v. Zeschau dokupując Lisią Górę (Lisegare), Zieleniec (Grünhölzel), Nową Rolę (Niewerle) i Świbinki (Schniebinchen) oraz Jasionnę (Jessen) i Jurzyn (Jüritz.).
Był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz z Friederike Johanna Christiane v.Meyer zu Knonow, a drugi raz a Friederike Erdmuthe v.Schönaich . Miał łącznie dziesięcioro dzieci, z czego czworo umarło. Z pierwszego małżeństwa miał 8 dzieci , a z drugiego dwoje.
Balthasar Heinrich Erdmann v.Zeschau zmarł 17.1.1810 w wieku 63 lat w Jasionnej.
Pozostawił po sobie ruchomości o wartości 6725 talarów oraz dobra szlacheckie w Jasionnę i Jurzyn o wartości 40.000 talarów, Nową Rolę i Świbinki o wartości 15.000 otrzymała córka Emilja Julianna von Francoism, Lisią Górę i Zieleniec o wartości 23.000 talarów otrzymała córka Julia Friederika von Rabenau i ostatecznie wieś Stary Jasień o wartości 57.000 talarów otrzymał syn Anton Henrich von Zeschau. On zaś w 1819 roku za kwotę 69.000 talarów odsprzedał majątek swemu szwagrowi Wilhelmowi Ludwikowi von Rabenau z Czernej.
W 1824 roku Jasień liczy już 112 domów, zniesiona została pańszczyzna. Wynikało to bardziej z konieczności finansowej niż z „miłości do ludu”. Część ziem zostaje sprzedana chłopom jasieńskim za kwotę 14.000 talarów
7 listopada 1831 Jasień odziedziczył jego syn Ludwig (Louis) Heinrich Balthasar von Rabenau, który ożenił się z Therese von Francois. Mieli sześcioro synów: Julius Baltazar, Wilhelm August Edwartd, Ludwik Luis Wojciech, Artus Bernard, Juliusa i Bruno.
Bracia Luis i Artur zostali ciężko ranni podczas szturmowania okopów duńskich w Schlezwigu. Młodszy z braci Artur został ranny odłamkiem granatu w udo, i zmarł 27 kwietnia 1864r. w lazarecie. Starszy z braci Luis zginął 3 dni później. 4 maja 1864r w Jasieniu odbyły się uroczystości kościelne, w czasie których wmurowana została pamiątkowa tablica z czarnego marmuru ufundowana przez korpus, w którym obaj bracia służyli. Bracia zostali pochowani na cmentarzu w Jasieniu w grobowcu rodzinnym, po przeniesieniu trumien z kościoła na cmentarz, w kondukcie żałobnym. Wieniec pogrzebowy przesłano też z Dłużka od rodziny cesarzowej Niemiec.

Po śmierci męża Theresa von Rabenau sprzedała majątek. Za kwotę 102 000 talarów kupili go (kupcy, gospodarze) Friedrich Bruno Hering i Gustaw Adolf Müller z Drezna.
Theresa von Rabenau zmarła w Zgorzelcu 15 czerwca 1876 roku, lecz pochowana jest w grobowcu rodzinnym w Jasieniu.
Bruno Hering zmarł 18.04.1874 roku w Jasieniu, a majątek przeszedł na Müllera.. Po jego śmierci 21.6.1881 wdowa Emma Müller sprzedała dobra 8.9.1881 dla miasta za 285 000 marek. Dobra zostały podzielone dla chłopów. W zabudowaniach folwarcznych utworzono zakłady, a w pałacu utworzono ratusz miejski. Taki stan miasta trwał do roku 1945.


Herb rodowy z
herbarza:  Dorst, Leonard - Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz. Bd. 1-3 rok wydania 1847. 

Źródła:
1. Götz Freiherr von Houwald, Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer, Band II Kreis Sorau, 1981r.
2. H.E.Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst
3. Materiały niemieckojęzyczne w posiadaniu autora.