Przedstawiam moje własne opracowanie tabel genealogicznych głównych rodów, które władały wsią a potem miastem Jasień. Tablice są w formacie plików pdf :
 

  1. Tablica rodu von Wiedebach  - Tablica 
  2. Tablica rodu von Bunau  - Tablica 
  3. Tablica rodu von von Zeschau i von Rabenau - Tablica