Pierwotnie Jasień nie posiadał własnej świątyni, a mieszkańcy Jasienia uczęszczali do świątyni w Budziechowie. Od czasu uzyskania praw miejskich przez Jasień 24 stycznia 1660r upłynęły trzy lata, aż do 27 maja 1663r. kiedy to mieszkańcy mogli modlić się we własnym jasieńskim kościele. Była to drewniana budowla. Głównym inicjatorem budowy kościoła i jego głównym fundatorem był Rudolf von Bünau. Poświęcenia dokonał główny duchowny Dolnych Łużyc Georg Hutterus, urzędnik z Lübben. Początkowo nabożeństwa odprawiane były przez proboszcza z Budziechowa – Bolziusa. Kościół w Jasieniu był bardzo mały i skromny. Nie posiadał wieży ani organów. Całe niezbędne wyposażenie kościoła zostało ufundowane przez rodzinę von Bünau. W roku 1668 w Jasieniu zamieszkał pierwszy proboszcz Melchior Franke. W roku 1717 mieszczanin i ludwisarz z Żar Beniamin Korner zgodnie z umową odlał dla kościoła dwa dzwony. Przywieziono je do Jasienia 15 czerwca 1730 i uwagi na brak wieży, dzwony ustawiono na rusztowaniu przed kościołem. Dopiero 20 lipca 1730 został położony kamień węgielny pod budowę wieży, którą ukończono w 1731. 

Pożar z roku 1731 miał ogromny wpływ na kształt obecnego Jasienia. Pożar wybuch 28 sierpnia popołudniu między 14 a 15 godziną. Całe miasto zostało postawione na nogi dźwiękiem dzwonów. Wszyscy zabrali się do gaszenia pożaru. Lato roku 1731 było bardzo upalne, stan wody w rzece Lubszy bardzo się obniżył i ta sytuacja wpłynęła na skalę zniszczeń w mieście.
Pożar szalał jak wichura od domu do domu płomienie sięgały koron drzew. Spłonęło probostwo – plebania, budynek zapłonął jak świeca. Ok. 15.45 spłonął kościół a wraz z nim organy, księgi parafialne, biblie, modlitewniki. Z pożaru ocalało zaledwie 7 domów. Całe miasto wyglądało jak jedna kupa gruzu.
20 kwietnia roku 1733 położono kamień węgielny pod budowę nowego ceglanego kościoła.
Zbudowany został w stylu barokowym. Wzniesiono go w miejsce spalonego, wykorzystując murowaną kondygnację wieży, którą podwyższono. 1 sierpnia 1733 r. o godz. 14 zabrzmiał dzwon. Fundatorem był Günter von Bünau i gmina z dobroczynnych składek. Odlał go H.Friedrich Koerner i Joh.Heinrich Lehman z Żar, na dzwonie widnieje jego imię fundatora.
Nowy kościół początkowo nie posiadał okien i ławek. Dopiero ze składek mieszkańców kupowano stopniowo jego wyposażenie. W roku 1734 w Zielone Świątki odbyło się pierwsze kazanie w nowym kościele. W roku 1741 ustawiono chrzcielnicę, wokół nawy i prezbiterium biegł balkon podparty słupami, w prezbiterum centralnie ustawiono ambonę, którą ostatecznie wykończono w 1744 r. Był to trójstonny kosz wsparty na dwóch słupach, nad kazalnicą umocowano pokrywę. 3 czerwca 1770 r. postawiono kopułę wieży zwieńczoną wiatrowskazem.
W roku 1770 ukończono budowę wieży kościelnej, nadzorowanej przez mistrza z Żar - Fiedigera. W tym też to roku na jej szczycie zamocowano wiatrowskaz - chorągiew wykonana z żelaznej blachy, połączona nitami z gwiazdą z wyrytymi literami SVB i data 1770. 

W 1872 roku podczas burzy runął cały szczyt wieży, który odremontowano i pokryto blachą miedzianą i ukryto monety i dokumenty z tych czasów. W roku 1890 zamontowano organy (czwarte w tym kościele) ufundowane przez Theodora Flothera, a w 1897 uruchomiono zegar na wieży.
W 1904 r. wnętrze kościoła gruntownie odremontowano i zmodernizowano. Kościół do roku 1910 był ogrzewany piecami kaflowymi zdobionymi herbami rodziny von Bünau.
W 1920 kościół zelektryfikowano, a w 1922r. Alfred Büttner ufundował nowy dzwon.
W kościele chowani byli właściciele miasta wraz z rodzinami, a obok niego, prawdopodobnie na terenie obecnego trawnika przed wejściem, pozostali mieszkańcy Jasienia do czasu kiedy wytyczono nowy cmentarz poza miastem pod koniec 18 wieku.
W jasieńskim kościele znajdowały się trzy dzwony. Dwa z nich zostały zdemontowane w czasie wojny – były wykonane z brązu. Trzeciego nie udało się zdemontować, został uszkodzony – pęknięty – i przetrwał do naszych czasów, nosi nazwę Bünau. Obecnie w dzwonnicy w są dwa dzwony. Drugi pochodzi z kościoła z Jabłonic i nosi nazwę Nadzieja. W Jabłonicach pozostały dwa dzwony o nazwach Wiara i Miłość ( odlane przed 1945 rokiem).
Kościół służył wiernym wyznania protestanckiego.
   
Od 1945 r. do miasta zaczęli przybywać repatryjanci ze wschodu ( z Bitkowa ). Wraz z nimi w grudniu przyjechał pierwszy proboszcz w Jasieniu ks. T. Korczyk. W kościele zaczęto odprawiać katolickie nabożeństwa, pierwsza msza w kościele odbyła się 25 grudnia 1945r.
( pierwsza masza w Jasieniu odbyła się na polach za tunelem przy ul.zielonogówskiej, odprawiał msze kapelan wojkowy). Ks. Korczyk przywiózł też ze sobą część przedmiotów liturgicznych. Do dnia dzisiejszego zachowały się między innymi lichtarze stojące przy ołtarzu, i figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, a wezwanie wzięto od „Stowarzyszenia Żywego Różańca”, które to przyjechało wraz z nowymi mieszkańcami. W roku 1958 ks. Tytus Korczyk został przeniesiony do Legnicy, a nowym proboszczem został ks. Zygmunt Głowacki. W latach 60-tych dokonał wielu zmian w samym kościele. Zamurowanych zostało pięć owalnych okien wokół ołtarza. Zdemontowano ówczesną drewnianą zabudowę ołtarza wraz z amboną (części drewniane spalono, choć są informacje, że zostały sprzedane). Początkowo ustawiono figurę Matki Bożej, a część tylną zasłonięto, w kopule zamontowano światło aby oświetlało figurę. Następnie odcięto całkowicie ambonę i ustawiono ją po lewej stronie ołtarza. Kamienna chrzcielnica została przewieziona do kościoła w Jabłońcu ( tak przynajmniej powiadają starzy mieszkańcy choć na przedwojennych zdjęciach kościoła w Jabłońcu już pojawia się ta chrzcielnica.). Obecnie stoi po prawej stronie w kościele pod schodami prowadzącymi na chór. Obecna chrzcielnica w jasieńskim kościele przywieziona została z Bitkowa w 1945r. W miejsce dawnego ołtarza w kościele w Jasieniu zamontowano metalową kratę. Przestały tez funkcjonować boczne wejścia do kościoła. Dzięki czemu do dziś zachowała się znajdujące w jednym z nich tablica pamiatkowa.
W roku 1969 obowiązki proboszcza przejął ks. Benedykt Pacyga. Kolejnym proboszczem został ks. Franciszek Ptak do dnia śmierci 15.05.1979. Obowiązki proboszcza przejął ks. Jan Sidorowicz. Podstawowym problemem kościoła jest wilgoć przedostająca się z ziemi na mury kościelne. Ks. Jan Sidorowicz – proboszcz z Jasienia w wielokrotnie prowadził prace remontowe w kościele – związane z odnawianiem elewacji kościoła. W roku 2002 podczas silnego wiatru odpadł kawałek metalowej blachy z kopuły kościoła.
W 2002 roku nowy proboszcz ks. vicedziekan dr Roman WRÓBEL rozpoczął gruntowne remonty na parafii. Odnowiono probostwo oraz rozpoczęto prace związane z odnawianiem kościoła. Wymieniono drzwi wejściowe do kościoła, - główne i boczne wejścia. Sprowadzono zabytkowe freski, które umocowano w grudniu 2003 roku na suficie w kościele.

 

 


Remont wieży kościelnej 2016r.

Związane z wieżą kościelna, która odchyliła się znacznie od pionu, i wymagała natychmiastowych prac by zatrzymać jej przechył. Prace rozpoczęły się w miesiącu lipcu i zostały podzielone na dwa etapy. Kosztorys prac  remontowych opiewał na kwotę ponad 1.300.000zł. Prace realizowała firma GEOPROJEKT sp. z o.o.

Najpilniejszych prac remontowych wymaga wieża i ściany kościoła do niej przyległe.
Wieża zaczęła osiadać nierównomiernie, odchylać się od pionu. Spowodowała to korozja biologiczna drewnianej tratwy ( poziome belki sosnowe ) na której posadowiona jest wieża. Tratwa pierwotnie była zatopiona w wodzie gruntowej, z czasem obniżenia się poziomu wód gruntowych spowodowały jej osuszenie i drewno zaczęło się rozsypywać. W ich miejsce zostają umiejscowione ( wylane ) kolumny cementowe, co ustabilizuje wieżę. Odchylona wieża nie zostanie wyprostowana,  jej kilkucentymetrowe odchylenie pozostanie.


I etap lipiec 2016
Przy remoncie planowane są prace ze wzmocnieniem fundamentów kościoła polegające m.in. na wykonaniu odwiertów pod wieżą  (kolumny betonowe w głąb ziemi) o średnicy ok.60cm w ilości 71 o długości od 5 m do 1,5 m. Pod wieżą będą wykonane kolumny w 3 rzędach , a pod ścianami przyległymi  - nawy boczne - do wieży w 2 rzędach.


II etap rozpoczęty w sierpniu 2016 roku polega na jej klamrowaniu.
Na wieży i ścianach bocznych zostaną wykonane ściągi stalowe o średnicy  2,5 -3 cm.

 

 


Dodatkowe informacje o kosciele na stronie parafialnej : http://www.parafia.jasien.com.pl/
 

Zabytki w kościele w Jasieniu:


Strop polichromowany (XVIIIw.)

Barkowy strop z 1 połowy XVIII w. ze sceną Wniebowstąpienia Chrystusa z ośmioma scenami pasyjnymi.
Strop pochodzi z kościoła w Kożuchowie. W latach 1709-1710 wzniesiono tam kościół ewangelicki. Po II wojnie światowej kościół do 1950r. służył ewangelikom, następnie przekazano go parafii prawosławnej. W 1962 roku został przeznaczony na magazyn zbożowy. W 1968 roku świątynię rozebrano, pozostawiając jedynie wieżę. Po zapadnięciu decyzji o rozbiórce kościoła, drewnianą polichromię ze stropów zdemontowano.
Strop po renowacji został w grudniu 2003 roku przywiezione do Jasienia i rozpoczęto ich montaż.
Główna – środkowa scena przedstawia Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Otaczają go malowidła przedstawiające Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Chrzest w Jordanie, Przemienienie Pańskie, Ostatnia Wieczerza, Modlitwa w Ogrójcu, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża.

 
 

Epitafium Zofii Augusty von Rabenau (1689-1755)
W kościele pod północną emporą znajduje się barokowe epitafium powstałe ok. 1730 roku. Zawiera w górnej części trzy pozłacane herby rodów v.Rabenau, v.Bestenbosten i v.Stockheim oraz tekst napisany gotykiem. Zofia (Sophia) Augusta von Rabenau z domu Bestenbostel urodziła się w Braunschweigerhill w lipcu 1689 roku. Jej ojcem był Claus Dietrich von Bestenbosten, matka Anna Margerethe v. Stockheim. Była drugą żoną kapitana Gottlieba Adolfa von Rabenau z Jasienia.
Nie wiadomo czy tablica wisi w tym miejscu od "zawsze", czy została przewieszona, nie ma też potwierdzenia czy Zofia A. v. Rabenau została pochowana w kościele.
W kościele znajdowały się jeszcze trzy inne pamiątkowe tablice.
(Tablica wymaga pilnej naprawy konserwatorskiej, jest zawilgocona, a napis od dołu przestaje być czytelny, zanika pod wpływem wody)
 
 


Tablica pamiątkowa w rocznicę nadania praw miejskich (1860r.)
Na zewnętrznej ścianie kościoła (ściana prezbiterium) znajduje się zabytkowa tablica z roku 1860, którą ufundowali mieszkańcy w 200 rocznicę  nadania praw miejskich. Tablica ta przedstawia mury miejskie z bramą. Na tablicy znajduje się również godło herbowe oraz daty 1666 (lokacja miasta) i 1855 .
Tekst na tablicy:
Zur Erinnerung Jubiläum
200 Jahre der Stadt Gassen
gefeiert am 24. Januar 186(0)0

Do wspomnienia (przypomnienia ) Jubileuszu
200 lecia Miasta Gassen
uroczyście obchodzonego 24 stycznia 186(0)0

 
(0) -  mało czytelne
 
 
 

Krzyż pokutny (1813r.)
Przy kościele znajduje się zarejestrowany jako najmniejszy w Polsce krzyż pokutny. Wykonany jest z połówki kamienia młyńskiego. Jego wysokość wynosi 37 cm. Na krzyżu widnieje data 1813, którą odczytano po wykopaniu krzyża podczas przekładania bruku w 1995 roku. Data ta najprawdopodobniej oznacza czas powstania krzyża.
 

 

 


Dzwony (1730 - 1922)
W 1717r. rozpoczęto zbiórkę na odlanie dzwonów kościelnych. Dwa dzwony wykonał Benjamin Kerner z Żar. Dzwony do roku 1730 wisiały obok kościoła. W 1731r. w czasie pożaru miasta zniszczeniu uległy dzwony.
W 1733r. do odbudowanego kościoła dostarczono nowe dzwony, jeden został ufundowany przez Günthera von Bünau.

W jasieńskim kościele znajdowały się trzy dzwony. Były demontowane w czasie wojny bo były wykonane z brązu i miały zostać przetopione na cele wojenne. Jeden  z dzwonów został uszkodzony – pękł – ale  przetrwał do naszych czasów, nosi nazwę Bünau. 

Obecnie, jeden z wiszących dzwonów pochodzi z kościoła z Jabłońca i nosi nazwę Nadzieja, datowany na 1922r. ufundowany był dla świątyni w Jabłońcu przez Alfreda Büttnera ze Świbnej.
Jeden z dzwonów jest podłączony do mechanizmu zegara. Obecnie po zamontowaniu elektronicznego mechanizmu, dzwon wybija godziny, a o godz. 21.00 rozlega się melodia Apelu Jasnogórskiego.

 
Organy (1890r.)
W Kosciele instał wczesniejszy intrument. Obecne organy pochodzą z roku 1890, i zostały ufundowane przez Teodora Flothera. Zostały zbudowane prze firmę organmistrzowską W. Sauer z Frankfurtu nad Odrą, jako opus 535.

 


 

Piec.
W kościele pod południową emporą znajduje się zabytkowy metalowy piec. Dawniej kościół był ogrzewany a nawiewy znajdowały się w podłodze z przodu świątyni.

 

 


ZABYTKI ZNISZCZONE.Tablica pamiątkowa w kościele Günter von Bünau


 


 

 

Lista ustalonych pastorów ( protestanckich ) pełniących posługe w kościele w Jasieniu przed rokiem 1945 i po.

Pastor Bertold Würzburg
Pastor Maksymilian Karol Bernhard Schulze not.1875
Pastor Gerlach not.1830
Pastor Braun not.1790
Pastor Scheltz z Lubska not.1781
Pastor Göttse 1748 - 1774
Pastor Johann Heinrich Lehmann z Żar 1727 - 1747
Pastor Siegmund Heinrich Schultz z Żar 1721- 1727
Pastor Georg Meynhardt 1702- 1721
Pastor Martin Jänsch z Lubska 1695 - 1702
Pastor Paul Franke 1687 - 1695
Postor Adam Richter 1669 - 1687
Pastor Melchior Franke 1668 - 1669
Bolzius z Budziechowa 1663 – 1668

 

 

od roku 1945 - Kościół Rzymsko-Katolicki - Proboszczowie
ks. TYTUS KORCZYK  - 1.12.1945 r. ( przyjechał z Bitkowa wraz z wysiedlonymi mieszkańcami )
ks. ZYGMUNT GŁOWACKI - 25.07.1958 r.
ks. kanonik BENEDYKT PACYGA - 20.07.1969 r.

ks. FRANCISZEK PTAK - 1.06.1978 r.

ks. kan. mgr JAN SIDOROWICZ - 01.06.1979r.- 28.08.2002r.

ks. prałat dr ROMAN WRÓBEL - 06.08.2002 r.
 

 


Lista ustalonych pastorów w kościele w Budziechowie przed rokiem 1945.
Johanes Herman ok.1498
Andreas Haupstein - 1591- 1604
Adam Matheus - 1604- 1614
Melchior Pudor - 1614- 1642
Johann Pudor - 1642- 1660
Bolzius z Budziechowa 1663 – 1668

Heinrich Volzius - 1661- 1705
Johann Christian Krüger- 1706- 1751
Joachim Christoph Haupt - 1754