Wymieniana jest w rejestrze ziemskim – Żarskim w roku 1389 jako dobro rodziny von Salgast. Do końca wojny 30-to letniej była wsią rodziny Wiedebach z Biecza i Jasienia, a potem przeszła do rąk Rudolfa von Bünau, który nabył ją od Hansa Franza von Wiedebacha.
Kolejnym dziedzicem Jasienia, Liesegar i Grünhölzel został drugi syn kapitana ziemiańskiego, Rudolf „starszy” von Bünau, który to w 1687r. w podzielił się dobrami z braćmi Henrykiem i Rudolfem młodszym.
Po jego śmierci przychodził dobra przechodzą na jego synów: Rudolfa, Heinricha, Günthera i Rudolfa. Od 13.2.1715 Zieleniec (Grünhölzel) jak również Jasień(Gassen) przechodzą na Günthera von Bünau. Günther v. Bünau, który ożenił się z Charlotte Eleonore von Stössel, miał z tego małżeństwa 3 synów i 2 córki.
Po swojej śmierci pozostawiał w spadku Jasień (Gassen) synowi Rudolfowi , a pół Budziechowa i Zieleniec zostawił dla synów Rudolfa i Günthera.
Trzeci syn Heinrich umierał w wieku 23 lat jako podchorąży w Berlinie.
Następnie przez ugodę z 14.8.1750r. bracia ustalili ze Rudolf przejmował także Zieleniec. Dobro Zieleniec podlegały kolejnym licytacją. Od roku 1718 mieszkańcy wsi uczęszczali do kościoła w Dłużku.
Następnie Zieleniec otrzymał Abraham Gottfried Philipp von Rabenau z Jasienia, który sprzedał wieś w 1791r. dla Johanna Friedricha Franza von Ploetz, a ten w 1800r. dla Balthasara Erdmanna Heinricha von Zeschau. Następnie odziedziczył wieś jego syn Anton Heinrich von Zeschau.
W 1859 wieś nabył za 5800 talarów Friedrich Wilhelm Görisch , a następnie wieś przechodzi razem z zapisaną rentą dla Pani Görisch urodzonej w miejscowości Menzel. Wieś miała 1844r. 72 mieszkańców.
Od roku 1860 ostatni z właścicieli von Massow sprzedaje ziemie dzieląc ją na mniejsze działki. W 1919 roku we wsi mieszka 85 ludzi. Do roku 1929 już tylko dwa kawałki ziemi o pow. 32 ha pozostały przy majątku szlacheckim, pozostała część została sprzedana dla gospodarzy.

Źródła:
1. Götz Freiherr von Houwald, Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer, Band II Kreis Sorau, 1981r.
2. H.E.Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst
3. Materiały niemieckojęzyczne, wspomnienia byłych mieszkańców w posiadaniu autora.