Najstarsze wzmianki pochodzą z roku 1282 (dokument: Niederlausitzer Urkunden), gdzie wymieniana jest razem z rodzina von Radstock (Rodestock). Roztoki nie były nigdy dobrem szlacheckim i tytko czasowo pozostawały w posiadaniu „Panów Żarskich”, stąd też informacji pisanych o wsi jest mało. Wieś wymieniana jest w rejestrze ziemiańskim „Panów Żarskich“ w 1381 roku. W roku 1426 wieś zostaje wniesiona jako wiano przez żonę Bernarda von Wiedabacha. W 1482 wieś zostaje sprzedana .W latach 1433/34 wieś zmienia ponownie właścicieli, a w 1482 Hans von Biberstein sprzedaje Roztoki, nabywcą zostaje Melchior von Körbichen, który pozostaje właścicielem do roku 1508. Kolejnym właścicielem Roztok został rycerz z Lubska, pan Heyncz von Röder. Otrzymał On wieś Roztoki i młyn w Wicinie. We wsi mieszkał starosta pszczelarski, Opłaty za miód szły do Żary. W Lubsku, w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w hali wieży z prawej strony znajduje się płyta nagrobna rycerza Rödera. Von Röder umiera w 1516 roku. Wieś ponownie powróciła do rodziny von Biberstein, za sprawą małżeństwa Heronymusa von Biberstein i księżnej Ursuli von Münsterbeg. W 1572 Wieś przechodzi w posiadanie rodziny von Promitz, która buduje folwark.
W 1800 wieś rozrasta się zamieszkuje ją 18 zagrodników .
We wsi krzyż pokutny z ok.1810r.


Wies widoczna na mapie z 1937 roku.Źródła:
1. Götz Freiherr von Houwald, Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer, Band II Kreis Sorau, 1981r.
2. H.E.Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst
3. Materiały niemieckojęzyczne, wspomnienia byłych mieszkańców w posiadaniu autora.