Strona dotyczy historii terenów obecnej Gminy Jasień, zawiera opisy dawnych wsi lub majątków ziemskich, zabytków i ciekawostek związanych z daną okolicą pozyskane w drodze kwerend, tłumaczeń i informacji z rozmów z byłymi i obecnymi mieszkańcami. Skupiam się głównie na okresie do 1945 roku, choć pojawią się też informacje po tym okresie.

Wszelka konstruktywna krytyka, uwagi i dodatkowe informacje, materiały, zdjęcia mile widziane.

Publikacje będą pojawiać się cyklicznie...
panorama Gassen z ok.1890