rzeka Lubsza w granicach miasta Jasień, fot.S.G.Funkcjonowanie miasta od zawsze związane było z rzeką, a co za tym idzie z okresowymi powodziami. Pierwsze regulacje rzeki w okolicznych wioska na jej biegu odnotowano już w 1568 kiery kopano rowy melioracyjne i odwodnieniowe.  Nastanie wojny 30-letniej doprowadziło do zaprzestania kolejnych prac na rzece, regulujące jej bieg i zapobiegające zalewaniu miasta i wiosek czy funkcjonujących na jej brzegach młynów wodnych. Pierwsze próby uregulowania rzeki podniósł Graf Balthasar Erdman von Promnitz, który zwoła rajców i burmistrza z Sommerfeld oraz Rudolpa von Bünau z Gassen w celu omówienia sposobu poprawy bezpieczeństwa i regulacji rzeki Lubszy (1689).
Skończyło się na planach. Kolejne powodzie zalewały miasto w 1710, 1740, 1744,  1817, 1823, 1841, 1845. W lutym 1871 i 2 maja 1882 duża powódz miasta. Kolejna w dniach 17-18 sierpień 1911. 
Powódź z czerwca 1926 całkowicie zalało miasto Gassen, które wyglądało jak Wenecja.
Rzeka Lubsza do roku 1930 nie posiadała żadnych regulacji swojego biegu, kiedy to doszło do jeszcze większej powodzi (30.10.1930) niż ta z 1926 roku. Rozpoczęto regulację rzeki na jej biegu początkowo od Mierkowa do Starosiedla (Merke-Starzeddel), zakończony w 1934 kosztem 455.000 marek niemieckich. Kolejny odcinek z Merke (Mierkowa) do Gassen był zaplanowany na wykonanie do roku 1939. Jednak wybuch pierwszej wojny światowej położył kres tym planom.

Regulacje odcinka rzeki w mieście Jasień doczekały się częściowej realizacji dopiero po roku 1945, a budowa zbiornika przeciwpowodziowego przed miastem jest w planach do dziś.
W roku 2007 (24 maj) doszło do zalania części miasta ul.Sienkiewicza, tym razem "winę" ponosił okoliczny ciek wodny (relacja filmowa: https://www.youtube.com/watch?v=FbjYhjFvNko ), w 2010 kolejna powódz w mieście.