Najstarsze wzmianki pochodzą z roku 1282 (dokument: Niederlausitzer Urkunden), gdzie wymieniana jest razem z rodzina von Radstock (Rodestock). Roztoki nie były nigdy dobrem szlacheckim i tytko czasowo pozostawały w posiadaniu „Panów Żarskich”, stąd też informacji pisanych o wsi jest mało. Wieś wymieniana jest w rejestrze ziemiańskim „Panów Żarskich“ w 1381 roku. W roku 1426 wieś zostaje wniesiona jako wiano przez żonę Bernarda von Wiedabacha. W 1482 wieś zostaje sprzedana .W latach 1433/34 wieś zmienia ponownie właścicieli, a w 1482 Hans von Biberstein sprzedaje Roztoki, nabywcą zostaje Melchior von Körbichen, który pozostaje właścicielem do roku 1508. Kolejnym właścicielem Roztok został rycerz z Lubska, pan Heyncz von Röder. Otrzymał On wieś Roztoki i młyn w Wicinie. We wsi mieszkał starosta pszczelarski. Opłaty za miód przekazywano do Żary. W Lubsku, w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w hali wieży z prawej strony znajduje się płyta nagrobna rycerza Rödera. Von Röder umiera w 1516 roku. Wieś ponownie powróciła do rodziny von Biberstein, za sprawą małżeństwa Heronymusa von Biberstein i księżnej Ursuli von Münsterbeg. W 1572 wieś przechodzi w posiadanie rodziny von Promitz, która buduje folwark.
W 1800 wieś rozrasta się zamieszkuje ją 18 zagrodników .
We wsi krzyż pokutny z ok. 1810.