widok na pałacNajstarsza informacja o wsi pochodzi z 1381 roku. Następnie wieś wymieniana jako dobro wasalne w rejestrze Panów Żarskich (Herrschaft Sorau) w roku 1416.
Pierwszymi notowanymi od roku 1490 właścicielami wsi byli bracia (10.03.1494) Niclas von Gebeizig (proboszcz z Żar), i Jeronymus von Gebeizig. Anna, żona Jeronymusa, zajmowała się tymi dobrami, już wcześniej co pozwala domniemywać, iż wniosła je jako wiano do rodziny. Była kuzynką Jeremusa - inne źródła tak podają.
W 1508 wieś Świbna jest już w posiadaniu innych rodów. Od 02.08.1508 do roku 1512 Świbna staje się własnością Krzysztofa von Grünberga. Po nim w latach 1550 - 1772 wieś była w posiadaniu rodziny von Wiedebach z Biecza.
Pierwszym właścicielem Świbnej z tego rodu zostaje w roku 1550 Joachim von Wiedebach. Jego najstarszy syn Joachim von Wiedebach, odziedziczył Świbnę. Następnie wieś dziedziczy Nicol von Wiedebach. Jeden z jego synów Otto Georg von Wiedebach urodzony Świbnej, ożenił się z Ursula Hagdalene von Briesen, był prawdopodobnie budowniczym pałacu w Świbnej. Wieś została sprzedana w 1772 kolejnym właścicielom. Mieszkańcy wsi z tych czasów należą do cechu sukienników.
W 1830 dobra szlacheckie za kwotę 26480 talarów kupił podporucznik Ludwig Neumann, który następnie 15.08.1841 za 53600 reńskich talarów odsprzedał wieś dla Ernsta Ferdynanda Lucknerna. W 1845 za 45000 talarów wieś kupił Adolf Heyne. W 1861 dochodzi do kolejnej transakcji, dobra kupił hrabia Schweinitz, a w 1863 należą już do Emila Hermanna. W Świbnej zamieszkuje w tym okresie ok. 260 osób.
W Świbnej są rozróżniane dwa dobra: dobro szlacheckie tzw. Świbna I i dobro leśne Świbna II. Dobra szlacheckie, które w 1914 obejmowały 393 ha, kupił Friedrich August Stauß za kwotę 360000 marek. W 1929 miało już tylko 148 ha. Dobro leśne Świbna II o pow. 230 ha. było w posiadaniu innego właściciela. Drzewostan był bardzo zniszczony, las został wycięty, a całość została sprzedana w 1926 fabrykantowi Nalork z Kunic, który na nowo zalesiał majątek. Świbne zamieszkuje w tym okresie ok. 200 mieszkańców. W 1932 zbudowano we wsi szkołę. Pałac zachował się do dziś, jest w posiadaniu prywatny,
W roku 1945 do wsi wkroczyły wojska radzieckie.

We wsi Świbna zachowało się wiele kamieni granicznych i kamiennych drogowskazów, które spotkać można w miejscach ustawionych przez dawnych właścicieli ziem. Na Skrzyżowaniu Świbna – Jabłoniec znajduje się kamień z widoczną datą 1831 i napisem „nach Gablenz”, w innym miejscu napotkać można kamień graniczny z napisem „Gassen – Zwippendorf”.
Za wsią w kierunku Jabłońca po prawej stronie znajduje się dawny cmentarz wiejski.      


Thomasmühle, Zwippendorf.  -  tzw. Młyn Tomasza ze Świbnej

Na początku roku 1688r dzięki zgodzie hrabiego Erdmana von Promnitza  Pana z Żar w Świbnej wybudowany został młyn. Obok tego młyna z mostu wedle legendy z Jabłońca, utopiła się Katarzyna.  Wraz z młynem działała piekarnia, oraz istniały zabudowania mieszkalne i gospodarcze. W 1938 jako mieszkańcy wymieniani są  piekarz: Otto Jakob i młynarz: Max Wilde. Obecnie pozostały jedynie resztki fundamentów.


Alfred Büttner  - Krebsmühle – tzw. Raczy Młyn

Około roku 1900 młyn we wsi kupił na własność Alfred Büttner z Żar, który wybudował obok niego fabrykę produkującą śruby i gwoździe oraz okazały dom z ogrodem oraz basenem. W roku 1925 w fabryce zatrudniał już 52 osoby.
Büttner znany jest również z ufundowania wielu dzwonów kościelnych dla okolicznych miejscowości. zmarł 15.04.1938r. i został pochowany w rodzinnym grobowcu w Świbnej w pobliżu fabryki.

Dom A. Büttnera po II wojnie światowej zostaje przekazany dla Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz” w Żarach, i przeznaczony zostaje na ośrodek kolonijny. W budynku zostaje przeprowadzony remont oraz wyremontowano basen odkryty zasilany wodą z rzeki Lubszy. 
"Spomasz" sprzedaje ośrodek w 1992 roku za jeden miliard dwiescie tysiecy złotych i jest rozłożona spłata harcerzom na 4 raty. Kolejnym właścicielem obiektu w 1992 roku zostaje ZHP, a formalnie 19.07.1993 Osrodek Kolonijny „Spomasz” przechodzi na własność  Hufca Żary ZHP.

Od 2004 nosi budynek nazwę „Harcerski Ośrodek Leśny Dwór”. I zapewne tylko dzięki funkcjonowaniu tu ZHP budynek przetrwał do dnia dzisiejszego.  W roku 2022 ZHP wystawił obiekt na sprzedaż za kwotę 1.308.450 złotych.  Sprzedaż obejmuje nie tylko budynek pałacyku, ale także prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i domków letniskowych. Cały teren ma powierzchnię ponad 2 hektarów. Budynek mieszkalny ma 523 metry kwadratowe powierzchni (plus piwnice). Na terenie ośrodka są budynki letniskowe o łącznej powierzchni ponad 180 mkw. 

 

Wiele ciekawych informacji znajdziesz na stronie " ŚWIBNA - mała wieś z DUŻĄ HISTORIĄ"