wieś na karcie pocztowej z roku 1928Wymieniana jest w rejestrze ziemskim – Żarskim w roku 1389 jako dobro rodziny von Salgast. Do końca wojny 30-to letniej była wsią rodziny Wiedebach z Biecza i Jasienia, a potem przeszła do rąk Rudolfa von Bünau, który nabył ją od Hansa Franza von Wiedebacha.
Kolejnym dziedzicem Gassen (Jasienia), Liesegar i Grünhölzel został drugi syn Rudolf „starszy” von Bünau, który to w 1687 w podzielił się dobrami z braćmi Henrykiem i Rudolfem młodszym.
Po jego śmierci przychodził dobra przechodzą na jego synów: Rudolfa, Heinricha, Günthera i Rudolfa. Od 13.02.1715 Zieleniec (Grünhölzel) jak również Jasień (Gassen) przechodzą na Günthera von Bünau. Günther v. Bünau, ożenił się z Charlotte Eleonore von Stössel, miał z tego małżeństwa 3 synów i 2 córki.
Po swojej śmierci pozostawiał w spadku Jasień (Gassen) synowi Rudolfowi, a pół Budziechowa i Zieleniec zostawił dla synów Rudolfa i Günthera.
Trzeci syn Heinrich umierał w wieku 23 lat jako podchorąży w Berlinie.
Następnie przez ugodę z 14.08.1750 bracia ustalili ze Rudolf przejmował także Zieleniec. Dobro Zieleniec podlegały kolejnym licytacją. Od roku 1718 mieszkańcy wsi uczęszczali do kościoła w Dłużku.
Następnie Zieleniec otrzymał Abraham Gottfried Philipp von Rabenau z Jasienia, który sprzedał wieś w 1791 dla Johanna Friedricha Franza von Ploetz, a ten w 1800 dla Balthasara Erdmanna Heinricha von Zeschau. Następnie odziedziczył wieś jego syn Anton Heinrich von Zeschau.
W 1859 wieś nabył za 5800 talarów Friedrich Wilhelm Görisch, a następnie wieś przechodzi razem z zapisaną rentą dla Pani Görisch urodzoną w miejscowości Menzel. Wieś miała 1844 - 72 mieszkańców.
Od roku 1860 ostatni z właścicieli von Massow sprzedaje ziemie dzieląc ją na mniejsze działki. W 1919 roku we wsi mieszka 85 mieszkańców. Do roku 1929 już tylko dwa kawałki ziemi o pow. 32 ha pozostały przy majątku szlacheckim, pozostała część została sprzedana dla gospodarzy.