Bieszków - Berthelsdorf - Bjesków
Bronice - Brinsdorf
Budziechów - Baudach - Budych
Golin - Guhlen - Golin
Guzów - Guschau - Gušow
Jabłoniec - Gablenz - Jabłonc
Jasionna - Jessen - Jaserńa
Jurzyn- Juritz
Jaryszów - Gersdorf - Jaryšow
Jasień - Gocław - Gassen - Gašyn
Mirkowice - Meiersdorf
Lisia Góra - Liesegar - Liša Gora
Lipsk Żarski - Liebsgen - Lipsk
Roztoki - Rodstock - Roztok
Świbna - Zwippendorf
Wicina - Witzen - Wicyn
Zabłocie - Sablath
Zieleniec - Grünhölzen