Herb rodowy z herbarza:  Dorst, Leonard - Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz. Bd. 1-3 rok wydania 1847.Abracham Gotfryt Filip von Rabenau urodził się 28.07.1739. Już od 15-go roku życia pełni służbę wojskową w regimencie dragonów księcia Albrechta. Brał udział w wojnie na Węgrzech, oraz w wojnie przeciw Prusom. Przechodził wszystkie szczeble awansu do stopnia rotmistrza. Odszedł z wojska na własna prośbę 20 lipca 1764.
A 7 sierpnia 1764, żeni się z Magdalene Sofie Henriette von Haugwitz (1750-83) z Matuszewic (Matzdorf), wnuczką Rudolfa von Bünau z Matuszewic. Mieli czterech synów August Heinrich Abraham, Friedrich Philipp Sigismund, Carl Gottfried, Balthasar Ferdinand.
Dnia 27.09. 1776 w miejscowości Lübben obyła się licytacja dóbr rodziny von Bünau. Nowym właścicielem został za kwotę 17.800 talarów Rotmistrz Abraham Gottfried Philipp von Rabenau, który kupił wcześniej wsie Grünhölzel, Liesegar, Matzdorf, Brinsdorf, Sempten (Sembten,) Pitschkau i Niemaschkleba.
Kupując okoliczne ziemie, majątek ziemski rodziny von Rabenau zaczyna przypominać swoją wielkością majątek jaki posiadała rodzina von Bünau.
W Jasieniu od roku 1734 mieszkał też jeden z krewnych Abrahama von Rabenau – Gottlieb Adolf von Rabenau z drugą żona Zofią Augustą von Bestenbosel, która zmarła w Jasieniu 6 grudnia 1755 i została pochowana w kościele w Jasieniu.
W roku 1780 zakończył budowę zamku - pałacu rozpoczęty już w roku 1746.
Na krótko przed śmiercią Jasień został ponownie wystawiony na sprzedaż, początkowo zainteresowany posiadłością był hrabia Ludwiki Fredrich Wilhelm Graf von Schlabrendorfowi lecz prawdopodobnie z powodu ceny do sprzedaży nie doszło. I dopiero 25.10.1790 Jasień za kwotę 49000 talarów kupił pruski kapitan Johann Fryderyk Franz von Ploetz. Kupując dodatkowo Zieleniec (Grünhölzel), połowę Jabłonic (Gablenz).
W 1794 posiadłość tę przejął Balthasar Heinrich Erdmann von Zeschau dokupując Lisią Górę (Lisegare), Zieleniec (Grünhölzel), Nową Rolę (Niewerle), Świbinki (Schniebinchen) oraz Jasionnę (Jessen) i Jurzyn (Jüritz.).
Był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz z Friederike Johanna Christiane von Meyer zu Knonow, a drugi raz a Friederike Erdmuthe von Schönaich. Miał łącznie dziesięcioro dzieci, z czego czworo umarło. Z pierwszego małżeństwa miał 8 dzieci, a z drugiego 2. Balthasar Heinrich Erdmann von Zeschau zmarł 17.1.1810 w wieku 63 lat w Jasionnej.
Pozostawił po sobie ruchomości o wartości 6725 talarów oraz dobra szlacheckie Jasionnę i Jurzyn o wartości 40.000 talarów, Nową Rolę i Świbinki o wartości 15.000 otrzymała córka Emilja Julianna von Francoism, Lisią Górę i Zieleniec o wartości 23.000 talarów otrzymała córka Julia Friederika von Rabenau i ostatecznie wieś Stary Jasień o wartości 57.000 talarów otrzymał syn Anton Henrich von Zeschau. On zaś w 1819 roku za kwotę 69.000 talarów odsprzedał majątek swemu szwagrowi Wilhelmowi Ludwikowi von Rabenau z Czernej.
W Jasieniu (Alt-Gassen) uprawiano winorośla przy domach oraz na zboczu wzniesienia w kierunku drogi na Wicinę. Z zapisów z roku 1820 wiemy, że za wino trzebo było zapłacić od 10 talarów. Dziś jeszcze zachowały się przy przedwojennych domach pozostałosci starych szczepów winorośli, najczęściej mają małe białe grona, bardzo słodkie.
W 1824 roku Jasień liczy już 112 domów, zniesiona została pańszczyzna. Wynikało to bardziej z konieczności finansowej niż z „dobrej woli”. Część ziem zostaje sprzedana chłopom jasieńskim za kwotę 14.000 talarów
7 listopada 1831 Jasień odziedziczył jego syn Ludwig (Louis) Heinrich Balthasar von Rabenau, który ożenił się z Therese von Francois. Mieli sześcioro synów: Julius Baltazar, Wilhelm August Edwartd, Ludwik Luis Wojciech, Artus Bernard, Juliusa i Bruno.
Bracia Luis i Artur zostali ciężko ranni podczas szturmowania okopów duńskich w Schlezwigu. Młodszy z braci Artur został ranny odłamkiem granatu w udo, i zmarł 27 kwietnia 1864 w lazarecie. Starszy z braci Luis zginął 3 dni później. 4 maja 1864 w Jasieniu odbyły się uroczystości kościelne, w czasie których wmurowana została pamiątkowa tablica z czarnego marmuru ufundowana przez korpus (niezachowana do dnia dzisiejszego, jej wizerunek można odnaleźć w publikacjach), w którym obaj bracia służyli. Bracia zostali pochowani na cmentarzu w Jasieniu w grobowcu rodzinnym (zachowany do dnia dzisiejszego) , po przeniesieniu trumien z kościoła na cmentarz, w kondukcie żałobnym. Wieniec pogrzebowy przesłano też z Dłużka od rodziny cesarzowej Niemiec.

Po śmierci męża Theresa von Rabenau sprzedała majątek. Za kwotę 102 000 talarów kupili go (kupcy, gospodarze) Friedrich Bruno Hering i Gustaw Adolf Müller z Drezna.
Theresa von Rabenau zmarła w Zgorzelcu 15 czerwca 1876 roku, lecz pochowana jest w grobowcu rodzinnym w Jasieniu.
Bruno Hering zmarł 18.04.1874 roku w Jasieniu, a majątek przeszedł na Müllera.

 

Prawdopodobnie za czasów Abrahama von Rabenau utworzono w Jasieniu cmentarz. Z wielu zabytków do naszych czasów zachowała się kaplica grobowa rodziny von Rabena, datowana na rok 1781. Budynek zbudowany jest na planie prostokąta z czterospadowym dachem. Zachowały się cztery kamienne tablice epitafijne z herbami rodowymi. Na środku w podłodze znajduje się wejście do krypty grobowej.
Wejście do krypty jest przysłonięte drewnianymi belkami, oraz jest częściowo zasypane (stan jaki zastałem w 2008r.), tablice pomalowane na kolor zielony.

Tablice poświęcone są:

1) Emilie Therese von Rabenau z domu von Francois ur. 19 lipca 1817 zm. 15 czerwca 1876
2) Juliusa Balthasara von Rabenau,
3) Wilhelma Augusta Eduarda von Rabenau ur. 28 sierpinia 1838 zm. 3 lipca 1869 i Henrich Ludwik von Rabenau ur. 29 sierpnia 1808 zm. 31 marca 1870
4) Rodzeństwo von Rabenau: Hedwig von Rabenau zm. 1861, Arthur von Rabenau ur. 28 listopad 1841 zm. 27 kwietnia 1864, Louis von Rabenau zm. 1864 

inni członkowie rodziny pochowani w krypcie:

1) Ludwik von Rabenau ur. 10 lipca 18?? zm. 7 lipca 18??

2) Adalbert (Wojciech) von Rabenau ur.19 sierpnia 1839 zm. 30 kwietnia 1864

Dwaj bracia Louis i Arthur von Rabenau z Gassen, w roku 1864 w czasie wojny zostali ranni. Młodszy Arthur von Rabenau został raniony odłamkiem w udo i klatkę piersiową, Louis w pierś. Arthur zmarł 27 kwietnia w szpitalu, a 30 kwietnia zmarł Louis - starszy brat. Obaj bracia zostali pochowani z honorami w krypcie rodowej na cmentarzu w Gassen 4 maja. Kondukt żałobny szedł z kościoła na cmentarz, a wieniec pogrzebowy przysłała księżna z Dłużka.Kaplica rodziny von Rabenau na cnentarzu w Jasieniu, fot z 2008r. S.Górski Kaplica rodziny von Rabenau na cnentarzu w Jasieniu, fot z 2008r. S.Górski   wnętrze kaplicy, stan na luty 2023, Jasień

Kaplica została wpisana do rejestru zabytków 12.11.2022, ogł. NR 1/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

14 lipca 2013 roku w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Jasień otrzymała dofinansowanie w wysokości 441.000 zł. Wniosek miał nazwę: REMONT KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU W JASIENIU.


zdjęcia zaczerpnięto z serwisu Gmina Jasień - Facebook, zdjęcia zaczerpnięto z serwisu Gmina Jasień - Facebook, 
zdjęcia zaczerpnięto z serwisu Gmina Jasień - Facebook, zdjęcia zaczerpnięto z serwisu Gmina Jasień - Facebook,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Zakres prac będzie obejmował remont Kaplicy grobowej rodziny von Rabenau wraz z nagrobkami z XIX w.
Zakres prac dotyczy pokrycia dachowego, naprawy elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, robót wewnętrznych, odwodnienie.
Cztery nagrobki piaskowcowe z bazaltowymi płytami inskrypcyjnymi we wnętrzu kaplicy objęte są ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. Lubuskiego pod nr L-B-179 (poz.1-4). Zakres prac obejmuje m.in.: oczyszczenie z nawarstwień, w tym wtórnego zamalowania farbą olejno-ftalową, wykonanie niezbędnych uzupełnień ubytków i rekonstrukcji, ewentualnych odtworzeni złoceń liternictwa, zabezpieczenie powierzchni i struktury obiektu przed dalszym niszczeniem.

21.03.2024. Informacje i zdjęcia zaczerpnięto z serwisu Gmina Jasień - Facebook, https://www.facebook.com/photo?fbid=720394690287687&set=pcb.720394903620999&locale=pl_PL

 

 


 

Zdjęcia wykonane przez S.Górksi w czasie prac konserwatorskich w kaplicy. Fragmenty innych nagrobków wydobytych z wnętrza krypty.

 

 

Źródła:
1. Götz Freiherr von Houwald, Die Niederlausitzer Rittergüter und ihre Besitzer, Band II Kreis Sorau, 1981r.
2. H.E.Kubach, Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst
3. Materiały niemieckojęzyczne w posiadaniu autora.