Obecnie Kościół filialny pw. Św. Anny w Jabłońcu.

widok na kościółKościół wybudowany na przełomie XIII/XIV wieku w stylu gotyckim, przebudowywany w XV wieku posiada wnętrze barokowe z XVIII w, od 1585 roku był kościołem filialnym podległym kościołowi w Budziechowie, a wcześniej podlegał kościołowi w Lubsku.
Wybudowano na dawnej łące z otynkowanego kamienia polnego, częściowo uzupełniony cegłą, otoczony cmentarzem i ogrodzony murem z kamienia polnego i częściowo murem z cegły.
Ceglana wieża kościelna datowana jest na lata 1717/18. Na zwieńczeniu wieży wiatrowskaz z napisem „OGVW 1736”. Wieża jest odeskowana. Przypuszczalnie nawa kościoła jest około 100 lat starsza od wieży.  Od północy dobudowana jest zakrystia z dwuspadowym dachem. Dobudówka z południowej strony posiada emporę (galerię) z arkadami dla właścicieli wsi, oraz kruchtę, a pod nią kryptę grobową o sklepieniu beczkowym. W krypcie znajdują sie trumny z drewna. Arkady od roku 1946 są zamurowane.
Pod Arkadami znajduje się zabytkowa tablica z siedmioma dziećmi urodzonymi pomiędzy 1698 rokiem a 1706, są to po części pozłacane płaskorzeźby ustawione obok siebie. Tablica poświęcona jest zmarłym dzieciom z małżeństwa Otto George von Wiedebach i Ursula M. von Bredow.
Na płycie znajduje się siedem niemowląt zawiniętych w żółto-czarny całun z napisami : Syn ur. 16 kwietnia 1698, Córka ur. 21 września 1699, Syn ur 23 września 1700, Syn Krzysztof Hans ur 24 maja 1701, Córka ur. 15 lipca 1702, Syn ochrzczony Otto George ur 29 lipca 1704r, Syn ur. 9 września 1706.

Zdjęcie z Die Kunstdenkmäler des Kreises Sorau und der Stadt Forst  Tablica zdjęcie z roku 2008   Jabloniec oltarz z obrazem ostatnia wieczerza
Kościół wewnątrz jest otynkowany, sufit wykonany z desek, podłoga ceglana.
jabloniec nstrW kościele znajdowały się organy, których wiek powstania jest nieznany. Zostały zastąpione po roku 1945 fisharmonią. W kościele znajdował się drewniany ołtarz z obrazem przedstawiającą scenę „ostatniej wieczerzy” Leonarda da Vinci, który został zastąpiony w 1945 obrazem maryjnym.
Po bokach ołtarza na wspornikach ozdobionych ornamentem roślinnym (akant) umieszczono dwie półnaturalnej wielkości rzeźby Mojżesza i Jana Ewangelisty. Na szczycie ołtarza znajdowała się kula ziemska nad głowami aniołów w chmurach ukoronowana przez Trójcę Świętą.
Zabytkowa ambona pochodzi z 1742 roku. Na bokach ambony namalowani są czterej ewangeliści oraz data - rok 1742.
W kościele znajduje się zabytkowa tablica na kamiennym filarze z datą 1737, upamiętniającą zakończenie prac przy wznoszeniu wieży.
W wieży kościoła znajdowały się trzy dzwony – duży, średni i mały. Dzwony pochodziły z roku 1737. Duży dzwon miał średnicę 98 cm. Około roku 1832 wieża kościelna została uszkodzona i groziła zawaleniem. Uszkodzony został też środkowy dzwon. Najsmutniejszy los dla dzwonów kościelnych przyszedł podczas wojny w roku 1917. Duże braki surowców takich jak miedź, mosiądz czy srebro, powodowało przetapianie dzwonów kościelnych, dachów miedzianych, piorunochronów i innych elementów metalowych na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Z wieży kościoła w październiku 1917 roku zostały zdjęte i przetopione dwa dzwony, środkowy i mały. Został tylko jeden dzwon, największy.
W roku 1919 duży dzwon pękł, powstała głęboka rysa. Dzwon wisiał nieużywany do roku 1921. W tym to roku na polecenie konserwatora zabytków dzwon został przekazany na złom.
Zachowany dzwon w kosciele w JabłońcuPan Alfred Büttner ze Świbnej, w 1922 roku ufundował trzy nowe dzwony dla kościoła w Jabłońcu. Wszystkie trzy dzwony na stronie przedniej miały imię fundatora oraz napis – napomnienie skierowane do wszystkich chrześcijan: „O kraju, o kraju, słuchaj słów Pana”, po przeciwnej stronie nazwisko producenta Ulrich & Weule i rok 1922.
Istnieje też informacja, iż dzwony te nazwano: Wiara, Nadzieja i Miłość.
Po roku 1945 środkowy dzwon (Nadzieja) zdjęto z wieży kościelnej i przeniesiono do kościoła w Jasieniu.
Obok kościoła zachowana dawna plebania, na cmentarzu pochowany jest pierwszy i jedyny ksiądz mieszkający w Jabłońcu od 1945 roku, który przyjechał tu razem z wysiedlonymi Polakami.

Część cmentarza przykościelnego ogrodzona kamiennym murem, widoczne resztki tablic wmurowanych w ceglany mur oddzielający cmentarz kościelny od miejskiego.

Przy kościele dawne wejscie do krypty grobowej zamurowane po 1945 roku, obecnie wejście jest z wnętrza kościoła. W krypcie (rok 2013), pomieszczenie ze sklepieniem krzyżowym, zachowały się drewniane trumny 5 osób dorosłych i kilkoro dzieci. Widać, że trumny zostały splondrowane.

W latach 1976/78 w kościele przeprowadzono remont. W 2005 roku przeprowadzono gruntowny remont wieży kościelnej. W 2008 rozpoczęto remont dachu kościoła.

 

 Jabloniec , kościół zdjęcie z 2007

Zabytki zachowane przy i w Kościele.

1. Barokowe drzwi drewniane jednoskrzydłowe z początku 18 wieku zamontowane w przejściu z zakrystii do kościoła
2. Dzwon z 1922 roku odlany przez niemiecką firmę Ulrich & Weule z Apolda w Turyngii. Dzwon ma wysokość 95 cm i średnicy 120cm. Na dzwonie informacje o jego fundatorze Alfred Büttner.
3. Tablica z napisem ANNO./1.7.3.7. o wymiarach 36 x 55,5cm, datą upamiętniającą zakończenie budowy wieży.
4. Zabytkowa tablica powstała po 1706, z siedmioma dziećmi urodzonymi pomiędzy 1698 rokiem a 1706.
5. Kamienna chrzcielnica
6. Zabytkowa ambona z 1742.
7. Fisharmonia
8. Cmentarz z pozostałościami nagrobków, otoczony częściowo zachowanym kamiennym murem.
9. Krypta grobowa, z drewnianymi trumnami i fragmentami drewnianych tablic.

Wejście do krypty, zdjęcie z roku 2008 Wejście do krypty, schody ceglane do głównego pomieszczenia

W roku 2008 odczytałem informacje z 3 tabliczek:
Drewniane tablice w krypcie odnalezione w 2008r. S.G.
1. TABLICA DUŻA DREWNIANA
Pamięci tego, który za Niemcy swoja ofiarę wojenną złożył
imię nieczytelne, nazwisko: Babiger
uczeń (czeladnik) kołodzieja i 3 syn
„wielkiego” ogrodnika Babigera ze Świbnej (Zwippendorf).
Umarł śmiercią bohaterską 6 sierpnia 1870 roku pod Saarbrick.
Grenadier 4 kompanii 2-go Brandenburskiego Regimentu nr 12.
W wieku lat 23, 6 miesięcy i 2 dni.
Poświęcone przez jego kochających Rodziców i rodzeństwo.

2. TABLICA  POŁAMANA WIĘKSZA
Pamięci tego który za Niemcy swoja ofiarę wojenną złożył
imię i nazwisko nieczytelne
żołnierz regimentu nr 35 ,
zginął 30 sierpnia 1870 roku, w weiku 29 lat, 11 miesięcy.
pozostawił żonę i 2 dzieci w Jabłońcu (Gablenz).

3. TABLICA  POŁAMANA MNIEJSZA
Pamięci tego który za Niemcy swoja ofiarę wojenną złożył
imię i nazwisko nieczytelne
Syn … ze Świbnej
Umarł śmiercią bohaterską 6 sierpnia 1870 roku pod Saarbrick.
Grenadier 4 kompanii 2-go Brandenburskiego Regimentu nr 12.
zginął w wieku 22 lat.

tłumaczenie własne S.Górski